Neder/Islamland

Commentaar op de huidige regering. Land van naieve dwazen.
administrator1
Site beheerder
Berichten: 1132
Lid geworden op: 18 sep 2002, 17:52

Neder/Islamland

Berichtdoor administrator1 » 03 dec 2007, 16:13

Het is 2025 in Neder/Islamland.

De moskee is inmiddels gemeengoed in elke dorpje of stad. Steeds meer dwanglaptrollen en kerels met baarden en lange gewaden bepalen het straatbeeld. Vrijdagmiddag is het moskeemiddag. Van werken is geen sprake meer (deden ze toch al niet)

In parken bij grote steden en of moslimgemeenschappen is de hond taboe. Uitlaten of even lekker ravotten voor de viervoeter is er niet meer toegestaan. De hond is een onrein dier en die wordt door moslims steeds meer geweerd in stadsparken e.d.

Elke dag schreeuwen luidsprekers de oproep tot het gebed waar massaal gehoor aan wordt gegeven. Op elke lantaarnpaal of mast zijn luidsprekers gemonteerd die zorgen voor een flinke dosis overlast. Baldadige jeugd van
autochtone afkomst hadden er onlangs een beschadigd wat resulteerde in bedreigingen aan het ouderlijk huis en een paar ingegooide ramen. De politie werd ingeschakeld maar die kon aan dit soort cultureel geweld weinig of niets doen. Moeten ze het maar heel laten was hun commentaar.

Grote delen van stranden zijn afgezet om gescheiden baden voor moslims mogelijk te maken. Zo kunnen Islamitische vrouwen en mannen van het zonnetje genieten. Autochtone mensen zijn op beide stranden niet welkom. Met grote borden staat er aangegeven "alleen voor moslims".

Reclame op bilboards en TV zijn aan banden gelegd. Vrouwen met blote lichaamsdelen (ook al zijn het benen of armen) zijn niet meer toegestaan.
Alleen vrouwvriendelijke reclame is akkoord waarbij zo min mogelijk bloot te zien mag zijn. Op bilboards is niets meer mogelijk want die worden direct door moslimvandalen gesloopt.

De vrouwen in ons land hebben zich inmiddels wat kleding betreft steeds meer aangepast aan de normen en waarden van de moslims in ons land. Knierokjes geven al problemen laat staan een minirok dat een golf van geweld kan veroorzaken. Onlangs werden er al twee autochtone meiden gruwelijk mishandeld die met een naveltruitje in Amsterdam aan het winkelen waren. Drie weken later werden ze uit het ziekenhuis ontslagen voor het leven verminkt in gezicht en op het lichaam.

Het gezag in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Gehoofddoekte vrouwen, mannen met lange gewaden en baarden geven u een bekeuring en ook de gerechtelijke macht is aangepast aan de wensen van de moslimgemeenschap in het land. De politiepet is al grotendeels afgeschaft en alle hoofdbedekkingen zijn in de kleur blauw op alle fronten aangepast aan de Islamitische wetgeving. Opvallend is dat er grote verschillen bestaan in de mate van straf bij autochtone en Islamitische rechters. De laatste geven beduidend hogere straffen aan autochtone daders dan aan Islamitische daders. Commentaar hierop is al niet meer mogelijk want de hoogste baas van justitie is inmiddels een Islamiet.

De grote steden en plaatsen waar veel allochtone mensen wonen krijgen voorrang met de toewijzing van overheidsgelden. Het platteland is een achtergesteld gebied geworden waar weinig steun heen stroomt, er wonen immers alleen maar autochtone mensen en die zijn inmiddels een onbelangrijke factor geworden. Scholen en culturele centra's moeten er alles aan doen om de touwtjes aan elkaar te knopen.

In Amsterdam heeft de eerste steniging plaats gevonden. Een vrouw was vreemd gegaan wat ontdekt was door een van haar vriendinnen. Die melden dit direct aan de buurtregisseur die in hele wijken zijn aangesteld met de bedoeling om de Islamitische wetgeving in ere te houden. Het proces was in een paar dagen al rond waarbij de steniging publiekelijk werd uitgevoerd.
Een demonstratie van autochtone tegenstanders werd in de kiem gesmoord. Drie doden en 20 gewonden was het resultaat toen de demonstratie nog maar net een aanvang had genomen. Honderden jeugdige moslims kwamen met messen en geweren op de menigte aangestormd met de hiervoor genoemde trieste eindbalans.

Alle Christelijke uitingen worden systematisch gesloopt door moslim hufters. Kerken worden beklad en in de brand gestoken. Ook priesters en geestelijken van welk geloof dan ook worden bespuwd, in elkaar geslagen en bedreigd.

In de openbare zwembaden zijn sinds kort de vrouwen en mannendagen ingegaan. Samen zwemmen is niet meer aan de orde, slechts gescheiden genieten is toegestaan. Bij de vrouwendagen zijn slechts vrouwelijke badmeesters aanwezig. Mannen zijn taboe om dat dit niet correspondeert met Islamitische gebruiken.

Er worden vanuit de moslimgemeenschap constant voorstellen ingediend waarbij vrouwen worden beperkt in hun dagelijkse bezigheden. Zo was er onlangs een voorstel om vrouwen op hoge functies zoveel mogelijk te weigeren. Vrouwen moeten weer terug achter het aanrecht en zich beschikbaar stellen voor de voortplanting (zo zei een vooraanstaande iman onlangs).

Zo kunnen we nog wel uren bezig zijn maar laten we ons eens beperken voor wat hier geschreven staat. Sommige zaken zullen zover niet komen maar andere zullen veel verder gaan. Doekle Terpstra (de vakbonds zakkenvuller die bij de HBO een riant salaris opstrijkt. Met dit soort acties probeert hij de aandacht af te leiden van zijn hypocriete handelswijze. Een kompaan van Wim Kok. Dezelfde zakkenvuller uit de vakbondsgelederen!!) is wat de NSB betreft uit haar graf opgestaan en samen met allerlei socialistische landverraders-organisaties zal Nederland in de uitverkoop worden gezet. Gematigde moslims bestaan niet. Rest mij nog een opmerking:

Doe mij "EEN" voordeel van de moslimgemeenschap in ons land. IK weet er geen. Wel een A-4tje vol met nadelen. Voor de zgn (?) socialistische organisaties een oud spreekwoord:

Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt !!

administrator1
Site beheerder
Berichten: 1132
Lid geworden op: 18 sep 2002, 17:52

Re: Neder/Islamland

Berichtdoor administrator1 » 14 nov 2014, 22:13

Het is 2050 !!

HET VERLOOP VAN DE ONDERGANG
Het begint met het tarten van de natuurwetten als twee fundamenteel verschillende werelden in een minuscuul punt worden samengebracht voor het verrichten van een experiment. Aan de ene kant de softe Nederlanders, verdrinkend in een zee van geweten en schuldbesef, en aan de andere de harde moslims, middeleeuwse rovers. Een volk dat in het eigen Trojaanse lichaam niet alleen zijn cultuur, maar ook alle corruptie, bloedvergieten, doodsnood, ellende en verschrikking meedraagt, nu nog zo schijnbaar ongevaarlijk als de mosterdgasbommen op de zeebodem. De situatie doet sterk denken aan die op Pearl Harbor de dag voordat de Japanners zeiden: 'Sulprise!'.
Het gedrag van de moslims op dit moment is nog niet volledig ontplooid, en te vergelijken met dat van een jongen die nieuw is in een club. Het duurt even voor het ijs gebroken is en hij zich wat losser gaat bewegen, totdat ten slotte zijn ware aard zichtbaar wordt. Zo zijn de meeste moslims in Nederland onzeker van zichzelf en daarom durven ze de Nederlanders niet openlijk uit te dagen. Maar naarmate de tijd vordert en ze meer overwinningen behalen van het soort als eigen scholen, universiteiten, moskeeën, ziekenhuizen, stranden, zwembaden, sportcentra en wie weet wat nog meer, en nu ze bovendien straffeloos op misdadige wijze hebben kunnen protesteren, zullen ze geleidelijk minder
verlegen worden en zelfverzekerder. De moslims zullen de koran via de oren het hoofd van hun kinderen instampen, een hersenspoeling achter gesloten deuren en dichte gordijnen, zodat ze de Nederlanders gaan haten en hen als hun vijanden zien. Voor dit doel zijn hun scholen ter beschikking gesteld, waar zij ongehinderd hun moslim-bommen kunnen vervaardigen.
En dan is er nog die andere industrie, die de islam in een veel hoger, onstuitbaar tempo van discipelen voorziet dan de Nederlandse moeders Nederland aanvullen. Door dit verschil zal de moslimbevolking de Nederlandse uiteindelijk gaan overtreffen. Zoals Alhaaj Firdous, in een Panorama van maart 1989, ook al zei: '... Nederlanders maken geen kinderen meer en wij wel. Over vijftig jaar is Nederland een islamitisch land'. In een zeker stadium zullen er meer incidenten zoals de affaire Rushdie komen, en de moslims zullen hun recht om aanstoot te nemen aan de libertijnse, zondige levenswijze van de Nederlanders opnieuw bezien, een leefwijze die zij beschouwen als rechtstreeks indruisend tegen hun islamitische leefwijze. Zo zullen ze stellen dat de moslimvrouw niet over straat kan lopen zolang er sexshops en honden zijn en er meisjes in korte rokken lopen, en dat die aanblik een inbreuk is op hun Ramadan. De regering, die het op dat ogenblik drukker zal hebben met de olieprijs en de dollarkoers, en het belangrijker vindt dat de Nederlanders, met een ton op de bank, voor de tv kunnen hangen dan dat ze als vrije burgers over straat kunnen lopen, zal ter vereenvoudiging dan maar een compromis sluiten, zoals gewoonlijk, en met een noodwetje komen dat het vertonen van pornografie in etalages en het uitlaten van honden verbiedt, maar nog niet het dragen van korte rokken tijdens de Ramadan.
Een handvol Nederlanders gestraft met een groter respect voor hun eigen bestaan en een sterker overlevingsinstinct, zal het niet eens zijn met de veranderingen die plaatsgrijpen, en in protest gaan, om echter dadelijk door de meerderheid te worden onderdrukt, uitgestoten en als racisten gebrandmerkt. De moslims zullen op deze gegarandeerde reactie van de Nederlanders rekenen en, door er optimaal gebruik van te maken, de Nederlanders treffen als lepra en ze hun hand vinger voor vinger afnemen. Na de eeuwwisseling, zo tegen 2010, zullen de bommen uitgetikt zijn en klaar voor de grote klap. Maar anderzijds zullen ook ondergrondse bewegingen en benden van Nederlanders zijn ontstaan door de repressieve, frustrerende situatie. In die fase zal het de meeste Nederlanders duidelijk zijn geworden hoe fout het is geweest om vriendelijk te zijn voor de verkeerde mensen.
Maar omdat het internationale imago en het openbaar fatsoen nog altijd de voorrang zullen krijgen boven de openbare veiligheid, zullen de Nederlanders doorgaan de problemen voor zich uit te schuiven of onder het tapijt te vegen, bij gebrek aan lef om ze onder ogen te zien. In plaats daarvan zullen ze de dialoog gaande houden, in de hoop de moslim alsnog te bekeren, en de een zal de ander larmoyante verwijten maken omdat
die niet genoeg heeft gedaan of de moslims niet genoeg heeft geaccepteerd. En druk bezig hun hele geestelijke bagage uit te pakken op zoek naar de laatste bruikbare rechtvaardiging, zullen ze niet de glimlach zien op de gezichten van de moslims die de overijverige pias gadeslaan. Terwijl dit alles gaande is in Nederland, zullen de moslimleiders elders, die zich van de ontwikkelingen op de hoogte hebben gehouden, zich concentreren op de plannen voor de langere termijn.
En of een land als Iran op dat ogenblik maar gedeeltelijk aan de opstand meehelpt, zal voor de moslim nauwelijks van belang zijn. Gesterkt door hun hogere posities in politiek en ambtenarij, die ze eerst niet hadden, en gesteund door hun bondgenoten in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk, zullen de moslims een netwerk van onderlinge loyaliteit kunnen opbouwen, en zo het totale bestel kunnen ondermijnen. Is dat eenmaal gebeurd, dan zullen de moslims beseffen dat ze de onderdrukking en de verstikking van het holle Nederlandse liefdesstreven niet langer in stand hoeven helpen houden of hoeven te tolereren. In het jaar 2020 zal de eerste fase van de ondergang zijn voltooid. De Nederlandse antropologische cultuur zal teloor zijn gegaan. Voortaan zullen de Nederlanders, als een lichaam zonder ziel, jaar na jaar voortleven in rouw en spijt om het verlies van wat in eeuwen was opgebouwd, en om de klok die van geen terugdraaien weet. Vele jaren en vele tranen later zal de toestand alleen nog maar zijn verslechterd. Tot op een dag het grote incident plaatsgrijpt. Een incident waarbij twee rivaliserende grondbeginselen van twee rivaliserende culturen frontaal op elkaar botsen. Dan zullen de moslims voor het eerst uit alle macht terugslaan. Mannen, vrouwen en kinderen zullen als één man de straat opgaan, niet zoals onlangs tegen Rushdie, maar honderdvoudig versterkt en in honderdvoudige woede.
En al zullen op dat ogenblik de Nederlanders voor hun eigen grondbeginsel vechten, de moslims zullen met hun barbaarse methoden niet alleen de Nederlanders opnieuw verrassen, maar ook dwars door hun softe, fatsoenlijke defensief heen slaan. (In een treffen tussen een hele kudde schapen en een roedeltje wolven staat de verliezer bij voorbaat vast. ) Het zal inmiddels duidelijk zijn wat de koran bedoelt met: 'Wanneer gij lieden [gelovigen -MR] dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op die nekken en wanneer gij onder hen een slachting hebt aangericht, bind hen dan in boeien.' (Sura 47,4) En dan pas zullen de Nederlanders eindelijk erkennen dat ze, door de moslims in Nederland binnen te laten, alleen maar de verschrikkingen uit vreemde landen naar hun eigen grondgebied hebben overgeplant. Dus nu, als nooit tevoren, zullen ze allemaal gaan stemmen op een partij die een 'definitieve oplossing' van het probleem voorstaat. Maar omdat ze niet langer de overgrote meerderheid vormen, want de moslims stemmen op hun eigen partij, waarvan het goed gecamoufleerde prototype al bestaat, zal daar niets van terechtkomen.
Nadien zullen de moslims geleidelijk doorgaan de Nederlanders te overmeesteren en te domineren, en die zullen geen andere keus hebben dan mee te doen aan een partij touwtrekken waarin ze voortdurend terrein verliezen. De Nederlanders van hun kant zullen geen oplossing weten noch in staat zijn een eventuele oplossing ten uitvoer te leggen. En weerwraak is niet hun stijl. De moslims, die dit alles weten, zullen beginnen het land hun wil op te leggen en er min of meer de macht overnemen. En door een toevoer van middelen vanuit hun eigen landen of via particuliere immigratiecentra, zullen ze het mogelijk maken dat een onophoudelijke toevloed van immigranten zich in Nederland vestigt, en zo de Nederlanders indirect dwingen om het veld te ruimen. In 2050 zal er geen Nederland meer over zijn, althans niet noemenswaard. De tweede fase van de ondergang is dan voltooid.
Het laatste redmiddel
Het is inmiddels 2050. De Europese Gemeenschap heeft de eenwording opgegeven en de grenzen weer gesloten. Skandinavië heeft de betrekkingen met Nederland opgeschort, terwijl de Verenigde Staten boos zijn op de Nederlandse regering omdat die het islamitische bolwerk onderdak biedt, waardoor gevaar ontstaat voor Amerikaanse burgers in Europa. Veel Nederlanders hebben hun toevlucht gezocht in de omringende landen en van de achtergebleven Nederlanders kleden de vrouwen zich veelal als moslimvrouwen om moeilijkheden te voorkomen. De jihad is begonnen. De koning(in) en de meeste ministers zijn nog Nederland, maar de moslimpartij heeft een sterke positie in het kabinet. Iran en Libië oefenen direct gezag uit via hun Europese hoofdkwartier in Rotterdam en hun geheime leger, het 'Islamitisch Executie-Peloton '.
Nederlandse en islamitische benden raken slaags in de straten en de bevolking heeft het recht gedeeltelijk in eigen hand genomen, want de politie durft niet in te grijpen. De natie is versteend van angst. De koning(in) roept de resterende werkelijk Nederlandse ministers van haar kabinet bijeen voor een strikt geheim beraad. Niemand mag het koninklijk paleis in of uit. Naar verwacht zal het beraad een week duren. Ze zullen eten en slapen in het paleis, dat door de strijdkrachten wordt bewaakt. Na vijf dagen is het beraad afgerond en is men tot het volgende besluit gekomen: De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg worden tot 'Nieuw-Nederland' verklaard. Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Zeeland heten voortaan 'Oud- Nederland'. Alle moslims worden uit Nieuw-Nederland naar Oud-Nederland gedeporteerd.


Terug naar “Het is 2025”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast